Bestyrelse

Bestyrelsen mm

I følge vedtægterne § 6:

Uddrag


Bestyrelsen forestår den daglige ledelse.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af

generalforsamlingen for 2 år ad gangen.


Formand og et bestyrelses-medlem vælges af generalfor-samlingen på lige år.


Tre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer umiddelbart efter den ordinære generalforsamling på ulige år.


Se Vedtægter

Birgit Stenbæk

Formand

Ulla Mogensen

Bestyrelsesmedlem

Marianne Nilsson

Suppleant

Elli Hellum

Suppleant

Hanne Grevy

Næstformand

Kirsten Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Inger Storm

Suppleant

Dany Pedersen

Aktivitetsplan

Jette Thorslund

Kasserer

Lotte Larsen

Suppleant

Birthe Kofoed

Konsulent